ЗА НАС

Последвайте ни

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА

БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

 ЗА ПЕРИОДА 2021-2025

Стратегията е свързана с промени. От характера и силата на стратегията зависят характерът и силата на промяната.                                                                                                             Питър Дракър

  •   Стратегията за развитие на има за цел:

– да формулира приоритетите за развитие на училището за периода от 2021 до 2025 г.;

– да набележи мерки и дейности за реализация на очертаните приоритети, като осигури най-ефективно използване на ресурсите;

– да интегрира действията на различните институции, структури и лица, които имат влияние върху развитието на училището;

– да превърне училището в благоприятна среда за образование и възпитание на учениците.